Kushtet e Përdorimit


A. Vlefshmëria e kushteve të përdorimit

1. Të gjitha marrëdhëniet tona të biznesit bazohen në këto kushte përdorimi. Ne nuk njohim asnjë kusht që bie ndesh me kushtet tona të përdorimit ose devijojnë nga ato, përveç rastit kur kemi rënë dakord shprehimisht për vlefshmërinë e tyre me shkrim.

B. Të drejtat e autorit

1. Ne përpiqemi të respektojmë të drejtat e autorit të grafikëve, dokumenteve audio, sekuencave video dhe teksteve të përdorura në të gjitha botimet, të përdorim grafikë, dokumente audio, sekuenca video dhe tekste të krijuara nga ne ose të përdorim grafikë pa licencë, dokumente audio, sekuenca video dhe tekste. Të gjitha markat dhe markat tregtare të përmendura në faqen e internetit dhe ndoshta të mbrojtura nga palët e treta i nënshtrohen pa kufizim dispozitave të ligjit në fuqi të markave tregtare dhe të drejtave të pronësisë së pronarit përkatës të regjistruar. Konkluzioni se markat tregtare nuk mbrohen nga të drejtat e palëve të treta nuk duhet të nxirret thjesht sepse ato përmenden.

2. E drejta e autorit për materialet e publikuara të krijuara nga ne (grafika, objekte, tekste) (të shënuara me © www.ClipartsFree.de ose © www.ClipartsFree.de) mbetet vetëm tek ne. Këto materiale janë vetëm për përdorim projekte jo-komerciale (perdorim personal, privat) patjetër. Çdo përdorim i mëtejshëm, veçanërisht ruajtja në bazat e të dhënave, publikimi, dyfishimi dhe çdo formë përdorimi tregtar, si dhe transferimi te palët e treta - gjithashtu në pjesë ose në formë të rishikuar - pa pëlqimin e administratës së www.ClipartsFree.de ose www. ClipartsFree.de janë të ndaluara.

3. Kur përdorni grafikën në projektet e internetit, a lidhje aktive në www.clipartsfree.de ose në www.clipproject.info.

Shembull i një lidhjeje aktive: www.clipartsfree.de

Kur përdoret në median e shkruar, duhet të bëhet një referencë me shkrim (fusnotë) në www.clipartsfree.de ose www.clipproject.info.

Nëse keni pyetje të mëtejshme në lidhje me përdorimin e imazheve tona, ju lutemi lexoni artikullin FAQ në faqen kryesore të faqes së internetit www.clipartsfree.de

C. Referencat dhe lidhjet

1. Ne theksojmë shprehimisht se nuk kemi asnjë ndikim në dizajnin dhe përmbajtjen e faqeve të lidhura. Prandaj, ne distancohemi shprehimisht nga e gjithë përmbajtja në të gjitha faqet e lidhura në të gjithë faqen e internetit, duke përfshirë të gjitha nën-faqet. Kjo deklaratë zbatohet për të gjitha lidhjet në faqen kryesore dhe për të gjitha përmbajtjet e faqeve në të cilat çojnë lidhjet ose banderolat.

2. (lidhje të thella) Në aktgjykimin v. 17.07.2003/259/00 (Az: I ZR 96/03; njoftimi për shtyp XNUMX/XNUMX) vendosi që vendosja e të ashtuquajturave lidhje të thella nuk cenon të drejtat e autorit të ofruesve të lidhur. Gjithashtu u refuzua shfrytëzimi i padrejtë i shërbimeve të ofruesve duke vendosur lidhje të thella.

D. Mbrojtja e të dhënave

1. Nëse ekziston mundësia e futjes së të dhënave personale ose të biznesit (adresat e postës elektronike, emrat, adresat) në faqen e internetit, futja e këtyre të dhënave bëhet vullnetarisht. Të dhënat tuaja do të trajtohen në mënyrë konfidenciale dhe nuk do t'u kalohen palëve të treta.

2. Përdorimi i të dhënave të kontaktit të publikuara në printim ose informacione të krahasueshme si adresat postare, numrat e telefonit dhe faksit si dhe adresat e emailit nga palët e treta për të dërguar informacione që nuk janë kërkuar shprehimisht nuk lejohet. Ne rezervojmë shprehimisht të drejtën për të ndërmarrë hapa ligjorë kundër dërguesve të të ashtuquajturave posta spam që shkelin këtë ndalim.

3. Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e Google Analytics

Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analize në internet nga Google Inc. ("Google"). Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë analizimin e përdorimit tuaj të faqes në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transferohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Megjithatë, nëse anonimizimi i IP-së aktivizohet në këtë faqe interneti, adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane.

Adresa e plotë e IP do të transmetohet vetëm në një server Google në SH.B.A. dhe shkurtohet atje në raste të jashtëzakonshme. Në emër të operatorit të kësaj faqe interneti, Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi veprimtarinë e faqes në internet dhe për t'i siguruar operatorit të faqes së internetit shërbime të tjera që lidhen me veprimtarinë e internetit dhe përdorimin e internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhënat e tjera të Google.

Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur softuerin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; megjithatë, ne dëshirojmë të theksojmë se në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe në internet në masën e tyre të plotë. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google që të mbledhë të dhënat e krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes në internet (përfshirë adresën tuaj IP) dhe të përpunojë këto të dhëna nga Google duke shkarkuar shtojcën e shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen e mëposhtme dhe instaloni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4. Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e Google Adsense
Kjo faqe interneti përdor Google AdSense, një shërbim për integrimin e reklamave nga Google Inc. ("Google"). Google AdSense përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë një analizë të përdorimit të faqes së internetit. Google AdSense përdor gjithashtu të ashtuquajturat web beacons (grafikë të padukshme). Këta fenerë ueb mund të përdoren për të vlerësuar informacione të tilla si trafiku i vizitorëve në këto faqe.

Informacioni i gjeneruar nga cookie-t dhe web beacons në këtë faqe interneti (duke përfshirë adresën tuaj IP) dhe shpërndarjen e formateve të reklamave janë transmetuar në SHBA dhe ruhen në një server të Google. Ky informacion mund të kalojë nga Google për kontraktorët e Google. Google nuk do të shoqërojnë IP adresa juaj me të dhëna të tjera të ruajtura nga ju.

Ju mund të refuzojë përdorimin e cookies duke zgjedhur parametrat e duhur në shfletuesin tuaj; Megjithatë, ne theksojmë se ju nuk mund të jetë në gjendje të përdorin të gjitha tiparet e kësaj faqe interneti në këtë rast. Duke përdorur këtë faqe ju pëlqimin për përpunimin e të dhënave rreth jush nga Google në mënyrën e përshkruar dhe për qëllimin e lartpërmendur.

5. Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e Google +1

Mbledhja dhe shpërndarja e informacionit: Me ndihmën e butonit Google +1 mund të publikoni informacione në mbarë botën. Ju dhe përdoruesit e tjerë merrni përmbajtje të personalizuar nga Google dhe partnerët tanë nëpërmjet butonit Google +1. Google ruan informacionin që ju keni dhënë +1 për një pjesë të përmbajtjes dhe informacionin në lidhje me faqen që keni parë kur keni klikuar +1. +1 juaj mund të shfaqet si një sugjerim së bashku me emrin e profilit dhe foton tuaj në shërbimet e Google, si në rezultatet e kërkimit ose në profilin tuaj të Google, ose në vende të tjera në faqet e internetit dhe reklamat në internet. Google regjistron informacione rreth aktiviteteve tuaja +1 për të përmirësuar shërbimet e Google për ju dhe të tjerët. Për të qenë në gjendje të përdorni butonin Google +1, ju nevojitet një profil publik Google i dukshëm globalisht, i cili duhet të përmbajë të paktën emrin e zgjedhur për profilin. Ky emër përdoret në të gjitha shërbimet e Google. Në disa raste, ky emër mund të zëvendësojë gjithashtu një emër tjetër që keni përdorur kur ndani përmbajtje përmes llogarisë tuaj Google. Identiteti i profilit tuaj të Google mund t'u shfaqet përdoruesve që e dinë adresën tuaj të emailit ose që kanë informacione të tjera identifikuese për ju.

Përdorimi i informacionit të mbledhur: Përveç qëllimeve të përshkruara më sipër, informacioni që jepni do të përdoret në përputhje me dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Google. Google mund të publikojë statistika të përmbledhura në lidhje me aktivitetet +1 të përdoruesve ose t'ua kalojë ato përdoruesve dhe partnerëve, të tillë si botuesit, reklamuesit ose faqet e internetit të lidhura.

6. Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e Twitter

Funksionet e shërbimit Twitter janë të integruara në faqet tona. Këto funksione ofrohen nga Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Duke përdorur Twitter dhe funksionin "Retweet", faqet e internetit që vizitoni lidhen me llogarinë tuaj në Twitter dhe u bëhen të njohura përdoruesve të tjerë. Këto të dhëna transmetohen edhe në Twitter.

Ne dëshirojmë të theksojmë se, si ofruesi i faqes në internet, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose për mënyrën e përdorimit të tij nga Twitter. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave në Twitter në http://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings . Ndryshimi

E. Përgjegjësia

1. Përdorimi i kësaj faqeje bëhet me dëshirën e tij dhe me përgjegjësinë e vetë përdoruesit. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për aktualitetin, korrektësinë, plotësinë ose cilësinë e informacionit të dhënë. Pretendimet e përgjegjësisë kundër autorëve të kësaj faqeje interneti në lidhje me dëmin material ose jomaterial të shkaktuar nga përdorimi ose mospërdorimi i informacionit të dhënë ose nga përdorimi i informacionit të pasaktë ose të paplotë përjashtohen rrënjësisht, përveç rasteve kur autorët mund të tregohet se kanë vepruar me dashje ose ekziston faji i rëndë nga pakujdesia. Të gjitha ofertat janë jo të detyrueshme. Ne shprehimisht rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, shtuar ose fshirë pjesë të faqeve ose të gjithë ofertën ose të ndërpresim përkohësisht ose përgjithmonë publikimin pa njoftim paraprak.

F. Vlefshmëria ligjore e këtij mohimi

1. Ky mohim duhet të konsiderohet si pjesë e publikimit në internet nga i cili jeni referuar. Nëse pjesë ose formulime individuale të këtij teksti nuk përputhen, nuk përputhen më ose nuk përputhen plotësisht me situatën aktuale ligjore, pjesët e mbetura të dokumentit mbeten të paprekura në përmbajtjen dhe vlefshmërinë e tyre.


është një projekt nga ClipartsFree.de
© 2012-2023 www.ClipartsFree.de - Cliparts, foto, gif, kartolina urimi falas